Regulamin Żórawina Biznes - Żórawina Biznes. Mapa gospodarcza. Katalog Firm

Przejdź do treści
Regulamin
       
Regulamin Żórawina Biznes


 

Regulamin korzystania z bazy danych firm (dalej: katalog firm, serwis) Żórawina Biznes pod domeną https://zorawina.biz.pl
Właścicielem oraz administratorem Katalogu Firm „Żórawina Biznes” jest Peterweb
Piotr Kołodziejczyk NIP: 8941680994 z siedzibą w Żórawinie ul. Bankowa 3
(dalej : „Peterweb’’, „Administrator” lub „Firma”).

 
Informacje ogólne

§1

 1. Celem serwisu jest promocja firm mieszkańców Gminy Żórawina oraz zgromadzenie możliwie największej ilości informacji o firmach działających na terenie Gminy Żórawina i okolic, aby uprościć proces poszukiwań określonych usług lub produktów, bez konieczności poszukiwań z dala od miejsca zamieszkania.
2. Korzystanie z katalogu jest bezpłatne, ogólnodostępne i nie wymaga rejestracji.
3. Baza danych firm jest usługą internetową, która umożliwia użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o firmach z różnych branż i sektorów gospodarki zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej.  
4. Firma Peterweb przetwarza głównie informacje pochodzące bezpośrednio od właścicieli firm lub osób upoważnionych do reprezentacji firmy i zgłoszone poprzez ,,Formularz Rejestracji Firmy” lub przesłane na e-mail, jak również ze źródeł ogólnodostępnych (w tym internetu).  

 
Dodawanie danych firm

§2

1. Administrator  nie pobiera opłat za dodanie podstawowych danych firmy poprzez ,,Formularz Rejestracji Firmy"" , drogą e-mail lub osobisty kontakt z właścicielem firmy.
2. Dane przesłane  poprzez formularz, e-mail lub podane osobiście ukazują się na oficjalnej stronie katalogu do 24 godzin od momentu ich dodania.
3. Informacje będą zamieszczone bezterminowo chyba, że właściciel zgłosi chęć usunięcia tych danych z katalogu ,,Żórawina Biznes”.
4. Swoją prośbę o usunięcie danych można zgłosić na adres e-mail usuniecie@zorawina.biz.pl a administrator potwierdzi ten fakt w rozmowie telefonicznej.
5. Wprowadzenie danych jest równoznaczne z oświadczeniem :
„ Wyrażam zgodę, na otrzymywanie informacji handlowych i newsletter od Firmy Peterweb, właściciela Katalogu Firm ,,Żórawina Biznes”.Promocja/Reklama
Opcje Płatne

§3

1. Firma Peterweb oferuje i poleca możliwość promocji firmy poprzez takie narzędzia jak ,,wizytówka www” (okres rozliczeniowy roczny) lub
,,banner reklamowy” (okresy jednodniowe, tygodniowe lub miesięczne), zamieszone w ramach katalogu ,, Żórawina Biznes"" .
2. Po wykonaniu w/w usług i zamieszczeniu w katalogu, Klient otrzyma fakturę na adres e-mail i/lub sms/mms podany przy rejestracji firmy.
3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z opłaconych wcześniej opcji dodatkowych, zostaną one usunięte, jednak Klientowi nie będzie przysługiwał zwrot poniesionego kosztu wykonanej usługi.

 
Postanowienia końcowe

§4

 
1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, znaki towarowe, logo, rozwiązania techniczne wykonane przez firmę Peterweb należą do serwisu ,,Żórawina Biznes”.
2. Zamieszczone w katalogu inne logo i znaki firmowe, należą do ich prawowitych właścicieli.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w świadczeniu usług w celu aktualizacji lub zmian technicznych.
4. Firma Peterweb zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w funkcjonowaniu katalogu Żórawina Biznes, sposobu obsługi i innych elementów, bez uprzedniego  informowania nabywcy/ klienta oraz otrzymania jakiejkolwiek zgody.
5. Firma Peterweb zastrzega sobie prawo do uruchamiania nowych usług w ramach katalogu firm ,,Żórawina Biznes” i korzystanie w usługach z danych osobowych użytkowników już zarejestrowanych.
6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik nie może wykorzystywać portalu w sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej właścicieli danych. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać ani udostępniać danych z portalu bez uprzedniej zgody właścicieli danych.
7. Firma Peterweb dokłada wszelkich starań, aby dane na portalu były aktualne, kompletne i wiarygodne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność, kompletność ani przydatność. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę korzyści wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z portalu.
8. Firma Peterweb zastrzega sobie prawo do zmiany ( edycji) danych w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
9. Firma Peterweb zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Aktualny regulamin każdorazowo zamieszczony będzie pod adresem www.zorawina.biz.pl/regulamin.html
10. O ewentualnych zmianach w regulaminie będą informowani Klienci zarejestrowani  w katalogu ,,Żórawina Biznes”

11. Korzystanie z katalogu firm ,,Żórawina Biznes"" oznacza akceptację regulaminu.


 

 
Data publikacji Regulaminu 11.04.2023
Żórawina Biznes
Wróć do spisu treści